Påmelding

Oslo: 5.-6. og 28. mai (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

Oslo: 2.-3. og 18. juni (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

Oslo: 12.-13. og 26.-27. august 2020 

Oslo: 9.-10. og 22.-23. september 2020

Stavanger: 13.-14. og 28.-29. oktober 2020 

Oslo: 4.-5. og 18.-19. november 2020

Oslo: 2.-3. og 15.-16. desember 2020

Trondheim: 6. - 7. og 20. - 21. januar 2021 - Mer informasjon kommer

Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjon i vårt samfunn på grunn av koronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs- og konferansedeltakere, forelesere, samarbeidspartneres ansatte og vårt sekretariats ansatte, vil vi ikke gjennomføre kurs, konferanser eller annen virksomhet hvor personer fysisk møtes før sommerferien 2020. Vi planlegger for full drift med kurs og konferanser igjen fra august 2020. Vårt sekretariat er fullt operativt og vi gjennomfører alle møter elektronisk. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe.

I mellomtiden – ta godt vare på hverandre! 

ordsky NY