Påmelding

12.-13. og 27. august 2020 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

9.-10. og 23. september 2020 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

Stavanger: 13.-14. og 28.-29. oktober 2020 

Oslo: 4.-5. og 18.-19. november 2020

2.-3. og 16. desember 2020 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

Trondheim: 13.-14. og 20.-21. januar 2021

Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjon i vårt samfunn på grunn av koronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs- og konferansedeltakere, forelesere, samarbeidspartneres ansatte og vårt sekretariats ansatte, vil vi ikke gjennomføre kurs, konferanser eller annen virksomhet hvor personer fysisk møtes før sommerferien 2020. Vi planlegger for full drift med kurs og konferanser igjen fra august 2020. Vårt sekretariat er fullt operativt og vi gjennomfører alle møter elektronisk. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe.

I mellomtiden – ta godt vare på hverandre! 

ordsky NY