• Velkommen til Koordinatorskolen!

  Velkommen til Koordinatorskolen!

  Arenaen for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA

  MIN SIDE

Målgruppe

Målgruppe

De som har eller skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige som forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

Målsetting
Etter endt koordinatorskole skal du ha fått:
 • Forståelse for ulike roller og begreper
 • Forståelse for hva koordinering innebærer
 • Oversikt over hvilke oppgaver koordinering omfatter og hvordan disse kan utføres og følges opp
 • En helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte
 • Nettverk og sosiale relasjoner på tvers av arbeidsplasser og ansettelsesforhold.

MER INFORMASJON

Hvem har deltatt?

Hvem har deltatt?

Her finner du liste over de som har gjennomført Koordinatorskolen

Se liste

Hvorfor delta på Koordinatorskolen?

Hvorfor delta på Koordinatorskolen?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

MER INFORMASJON

KoordinatorForum

KoordinatorForum

Koordinatorforum er en lukket gruppe på Facebook for alle som har gjennomført Koordinatorskolen. Forumet er en faglig møteplass for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter. Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen. Her ønsker vi å dele faglig informasjon og erfaringer. Vi ønsker også at forumet skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen.

Mer informasjon

 • 10.00
  Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
  10.50
  Pause
  11.00
  Lovverk og kontraktuelle forhold
  12.00
  Lunsj
  13.00
  Lovverk og kontraktuelle forhold
  13.50
  Pause
  14.00
  Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  14.50
  Pause
  15.00
  Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  15.50
  Pause
  16.00
  Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
  17.00
  Slutt
  Sosialt på kvelden
 • 09.00
  Koordinator og koordinering
  11.30
  Lunsj
  12.30
  Koordinator og koordinering
  15.30
  Slutt
  Pauser etter behov
 • 09.00
  Risiko og risikoforståelse
  11.30
  Lunsj
  12.30
  Befaring på byggeplass og gjennomgang i plenum
  16.00
  Gjennomgang av hjemmeoppgaver/oppsummering
  16.50
  Slutt
  Pauser etter behov
KoordinatorCamp

KoordinatorCamp

Alle som har gjennomført Koordinatorskolen blir invitert til nettverkssamling - KoordinatorCamp.

Les mer