Påmelding

 

Oslo: 14.-15. og 26.-27. august 2019  PÅMELDING OG INFORMASJON

Oslo: 11.-12. og 23.-24. september 2019  PÅMELDING OG INFORMASJON

Oslo: 16.-17. og 30.-31. oktober 2019  PÅMELDING OG INFORMASJON

Oslo: 6.-7. og 18.-19. november 2019 PÅMELDING OG INFORMASJON

Oslo: 4.-5. og 16.-17. desember 2019  PÅMELDING OG INFORMASJON

Neste Koordinator CAMP blir arrangert på Scandic Solli 21. - 22. august 2019 INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING

ordsky NY