Innhold og gjennomføring Koordinatorskolen

 


Koordinatorskolen går over 4 dager, fordelt på to samlinger. I forkant av kurset skal man gjennomføre en refleksjonsoppgave (elektronisk), og etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave. Foredragsholdere/bidragsytere er hentet fra flere av de store aktørene, noe som vil gi deltakerne et vidt og nyansert bilde av koordinatorrollen.

Som en del av kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til det teoretiske innholdet legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger under veis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Det forventes at man deltar alle dager, og arrangøren legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.

 

PROGRAM

Dag 1
10.00 Velkommen. Praktiske opplysninger
10.15 Presentasjon av deltakerne
10.30 Hvorfor er vi her?
11.15 Pause
11.30 Lovverk og kontraktuelle forhold
12.30 Lunsj
13.30 Lovverk og kontraktuelle forhold forts.
14.20 Pause
14.30 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
16.30 Avslutning
18.00 Valgfri middag


Dag 2
08.30 Presentasjon av hjemmeoppgave
08.45 Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Risiko og risikoforståelse
15.00 Avslutning / Hjemreise

Dag 3
10.00 Introduksjon – byggeplass
10.30 Befaring på bygg-/anleggsplass
12.30 Lunsj
13.30 Forberedelse og presentasjon av funn på befaringen
14.30 Frukt- og kaffepause
14.45 Presentasjon av funn på befaringen
15.30 Kaffepause 
15.45 Avviksbehandling
16.15 Slutt
18.00 Valgfri middag

Dag 4
08.30 Gjennomgang av hjemmeoppgaver
10.15 Frukt- og kaffepause
10.30 Eksempel -SHA plan
11.30 Lunsj
12.30 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
14.00 Frukt- og kaffepause
14.15 Hva er utfordringen?
15.00 Oppsummering/avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.